Kviečiame įsijungti į Ekobendruomenių asociaciją, vienijančią ekobendruomenes, giminės sodybas, ūkius bei kitus juridinius ir fizinius asmenis, kurie:

  • Gyvena harmoningai su gamta, ją saugo, prižiūri, tausoja, puoselėja, gražina, planetą Žemę traktuoja kaip gyvą organizmą, saugo jos išteklius.
  • Gamina, augina, kuria švarią, natūralią ir sveiką produkciją. Yra savarankūs, sąmoningi, sąžiningi bei atsakingi.
  • Pasisako prieš bet kokį gyvūnų išnaudojimą bei žudymą, tai patvirtina ir savo gyvenimo būdu, vadovaujasi vegetarinės mitybos principais.
  • Stengiasi gyventi, vadovaudamiesi bendražmogiškosiomis dorybėmis bei vertybėmis:

Veikia remdamiesi sąžiningumo, teisingumo, socialinės atsakomybės principais, siekia teisingų, adekvačių mainų su aplinka.

Siekia sąmoningumo, blaivybės bei ją palaiko, nepriklauso nuo svaigalų, kvaišalų (alkoholio, narkotikų, rūkalų).

Siekia darnos, nekenkti aplinkai, sau bei kitoms gyvoms būtybėms nei mintimis, nei žodžiais, nei darbais.

Prisiima atsakomybę už savo mintis, žodžius, veiksmus, darbus bei darbų pasekmes.

Dirba savo, savo šeimos bei visuomenės labui.

Gerbia savo bei kitų įsitikinimus, laisvę, visuomenėje priimtas etiško elgesio normas bei įstatymus.

Kiekvienu savo poelgiu, mintimi, jausmais siekia kuo didesnės naudos kuo didesnei visumai  bei kuo mažesnės žalos kuo mažesnei visumai, visomis išgalėmis stengiasi kuo mažiau sukelti skausmo gyvoms būtybėms (laikosi skausmo nekėlimo principo).

Asociacija įkurta 2016 m. gruodžio mėn.

Norite sužinoti daugiau, įsijungti į veiklą, turite idėjų, klausimų, pasiūlymų? Rašykite info@kalnuotėsbendruomene.lt.

Plačiau: http://ekobendruomeniuasociacija.lt/