Asociacija „Kalnuotės bendruomenė”, asociacija “Gyvoji planeta” ir Lietuvos ekobendruomenių asociacija, susibūrusios į konsorciumą, baigia projektą Erasmus+ “Kursai besikuriančioms bendruomenėms”, trukusį beveik trejus metus.

eu-flag-erasmus-vect-pos_origŠio projekto dėka organizacijų nariai lankėsi net 4 bendruomenėse užsienyje: „Findhorn“ (Škotija), „Los Portales“ (Ispanija), „Serene Light Gardens“ (Ispanija, Tenerifė) ir „Thabarwa gamtos namuose“ (Italijoje).

Pagrindinis projekto tikslas – buvo nuvykti į užsienio bendruomenes, pasisemti gerosios patirties ir ją taikyti savo įstaigose. Projekto dalyviai įvairiai pritaikė ir ateityje naudos įgytą patirtį. Pavyzdžiui, Kalnuotės bendruomenė jau šiemet kviečia į Patyriminę savaitę, kuri parengta pagal užsienio bendruomenėse įgytą patirtį bei apjungus aktyviai veikiančių bendruomenės narių veiklas.

Kita įgyta patirtis – konsorciumo bendruomenių apsijungimas organizuojant sklaidą, ko pasekoje visų įstaigų nariai pristatė įgytą patirtį gyvai ir onlin‘u, parengė pristatymų įrašus, kuriuos viešina savo įstaigų Facebook puslapiuose, projekto puslapyje ir asociacijos „Gyvoji planeta“ YouTube kanale. Ši patirtis įgalino skaityti pranešimus asmenis, kurie niekada to nebuvo darę, ir kurie įgytą patirtį naudos ateityje, tiek organizuojant panašias bendruomenines veiklas, tiek savo asmeninėse veiklose.

Kursai besikuriančioms bendruomenėms

Kitas ne mažiau svarbus projekto tikslas buvo parengti tvaraus bendruomenės veikimo modelį ir jį pristatyti viešai. Projekto dalyviai turėjo galimybę susipažinti su skirtingų bendruomenių veikimo modeliais – vienaip veikia Škotijos bendruomenė, kuri yra seniausia Europoje registruota ekobendruomenė, gyvuojanti jau 60 metų, turinti 300-400 pastovių narių bei didžiulius srautus savanorių, veiklomis besidominčių, paslaugų vartotojų; visaip kitaip veikia Tenerifės bendruomenė, gyvuojanti apie 14 metų, organizuojama dviejų asmenų, nesusidurianti su sezoniškumo pokyčiais. Išskirtinė ir turinti net 37 metų istoriją yra Ispanijos “Los Portales” bendruomenė, kuri turėdama apie 40 pastovių narių iš įvairių pasaulio šalių konfliktų valdymui  taiko sociokratijos ir kitus metodus, aktyviai „bendradarbiauja“ su pasauliu, stengiasi pritraukti jaunimą. Dar kitaip veikia Italijos bendruomenė, kuri yra dalis didžiulio centro Mianmare, Azijoje, įsikūrusi vos prieš pandemiją, tačiau jau yra puikus pavyzdys pradedančioms bendruomenės, kurios dar tik kuria savo tradicijas.

Todėl apjungus užsienyje gautas žinias su savo bendruomenių pavyzdžiais, buvo parengtas tvaraus bendruomenių veikimo modelis, kuris apima, dalyvių nuomone, net 8 sritis: 1) bendruomenės susikūrimo istoriją, 2) vietovės ypatumus, 3) valdymo struktūrą, 4) verslumo dimensiją (pajamos, finansų planavimas, projektai, savanorių įtrauktis, ekonominis gyvybingumas, socialinė įtrauktis, viešinimas), 5) eko dimensiją (eko veiklos, galimybės, gerieji pavyzdžiai), 6) sveikos gyvensenos dimensiją (veiklos, seminarai, mokymai), 7) problemas, 8) ateities perspektyvą. Modelis pristatytas svečiuojantis dviejuose bendruomenėse ir per zoom platformą, paviešintas projekto puslapyje ir bendruomenių puslapiuose, skaitomame formate ir kaip vaizdo įrašas.

Patirtys užsienio bendruomenėse ir projekto veiklos padėjo ne tik įgyvendinti tikslus, bet ir davė idėjų naujoms veikloms organizuoti, pasitikėjimo plačiau ir drąsiau veikti savo bendruomenėse, ieškoti galimybės jungtis į tarptautinius bendruomenių tinklus, naujų kontaktų.

Jau dabar bendruomenių dalyviai įgiję naujų kompetencijų ir įgūdžių bei patobulėję profesinėse srityse, bendruomeniniame veikime, patobulinę užsienio kalbos įgūdžius ir pan.,  įgyvendina naujus projektus, turi lektorius, galinčius pristatyti tvaraus bendruomenių veikimo modelį, planuoja ateities veiklas, susijusias su bendradarbiavimu su užsienio ir Lietuvos bendruomenėmis. Daugiau apie projektą galima rasti projekto puslapyje: https://bendruomeniuprojektas.weebly.com/

ir asociacijų puslapiuose:

https://www.kalnuotesbendruomene.lt/category/projektai/projektas-kursai-besikuriancioms-bendruomenems/

https://gyvojiplaneta.lt/category/projektai/besikuriancioms-bendruomenems/

https://ekobendruomeniuasociacija.lt/projektai/bendruomenes-gali-keisti-pasauli-i-gera/

Tvarios bendruomenės veikimo modelisPDF.

Parengė Loreta Valuckienė