Asociacija „Kalnuotės bendruomenė” 2022 metais pradėjo vykdyti Erasmus+ projektą – „Holistinių sričių specialistų tobulinimasis”. Kalnuotės bendruomenės vienas iš tikslų – propaguojant sveiką gyvenseną savo patirtimi dalintis su kitais, daugiausia – suaugusiųjų švietimo srityje. Tačiau bendruomenės nariai susiduria su iššūkiu – jiems trūksta žinių, patirties ir verslumą skatinančių idėjų, kaip vadovaujantis Eko idėjomis „išaugti” iki holistines paslaugas teikiančio centro, siūlančio aukštos kokybės sertifikuotas paslaugas/produktus.

Europoje Eko idėjos perimamos iš viso pasaulio, tampama partneriais gamybos, švietimo ir kitose srityse. Eterinių aliejų augimvietėse, į kurias numatyta važiuoti šio projekto rėmuose, yra griežtai kontroliuojami produktų gamybos procesai, produktai sertifikuojami laboratorijose, kuriose dirba aukšto rango moksliniai darbuotojai, atlieka tyrimus žmogaus sveikos gyvensenos srityje, apjungia viso pasaulio mokslininkų darbus. Pasirinktose augimvietėse išgaunami eteriniai aliejai yra vartojami ne tik išoriškai, bet ir juos geriant, valgant kartu su maistu – tai būdinga tik tam tikromis technologijomis išgaunamiems eteriniams aliejams.holistiniu-sriciu-specialistu-tobulinimas-02

Lietuvoje sveikos gyvensenos idėjos tik startuoja: turime per mažai ekologinių produktų (maisto, higienos, buities), ne viskas yra griežtai tikrinama, per mažai atliekama mokslinių tyrimų, įsileidžiamos prekės iš užsienio šalių, neturinčios reikiamų sertifikatų ir pan. Šalyje nėra galimybės turėti augimviečių, nutolusių reikiamu atstumu nuo pramonės centrų, todėl nėra augimviečių, iš kurių gaminami reikiamus standartus atitinkantys eteriniai aliejai. Dažnai eteriniai aliejai naudojami tik savo reikmėms, neskleidžiant žinios plačiau, trūksta švietimo apie eterinių aliejų kasdienį naudojimą, prevenciją ligų (ypač kvėpavimo takų, depresijos, nerimo, kitų psichinių ligų) atveju, terapinį poveikį.

Kalnuotės bendruomenės nariai daugiausia organizacijoje dirba savanoriais, vykdo švietėjiškas veiklas, turi patirties bendradarbiavimo su užsienio partneriais. Bendruomenėje yra specialistų (jogos, kvėpavimo treneriai, masažo specialistai, distilatų gamintojai), kurie darbe naudoja aukštos kokybės eterinius aliejus, išaugintus augimvietėse, į kurias planuojama vykti šio projekto dėka.

holistiniu-sriciu-specialistu-tobulinimas-03Tokiu būdu, projektas leis pagilinti žinias eterinių aliejų (aromaterapijos) srityje tam, kad organizacijos nariai galėtų plačiau skleisti žinią apie eterinių aliejų terapinį poveikį, skatintų holistinių sričių specialistus bei įvairius žmones juos plačiau naudoti, tuo pačiu sėkmingai vykdyti šviečiamąsias veiklas (rengti projektus, vesti seminarus, konsultuoti). Bendruomenės noras – savo įstaigoje turėti specialistus, teikiančius konsultavimo paslaugas eterinių aliejų srityje visiems suinteresuotiems asmenims.

Pagrindiniai šio projekto tikslai – pagerinti holistinių sričių specialistų kompetencijas, pritaikyti gerąją patirtį darbe ir šviečiamosiose veiklose, paskatinti įvairių holistinių sričių specialistų bendradarbiavimą, bei atstovauti savo šalį tarptautiniuose renginiuose, užmegzti tarptautinius kontaktus.

Projekto metu planuojama suorganizuoti mokymų pristatymo renginius bendruomenės nariams ir konferencijas šalies žmonėms.  Mobilumuose dalyvaus bendruomenės nariai, įvairių holistinių sričių specialistai, norintys ir gebantys įgyvendinti projekto tikslus, vyksiantys į Seed to seal mokymus, organizuojamus Europos šalyse (Prancūzijoje ir Kroatijoje).

Parengė Loreta Valuckienė