Bendruomenės – labai svarbi žmonijos bendrabūvio forma. Bendruomenės gali ir turėtų sudalyvauti tiek stiprinant taiką ir savitarpio supratimą pasaulyje, tiek sprendžiant ekologijos problemas, pereinant prie sveikesnio žmogui ir Žemei gyvenimo būdo. Tad Kalnuotės bendruomenė kartu su asociacija „Gyvoji planeta“ ir Lietuvos ekobendruomenių asociacija 2019 m. pradeda įgyvendinti Erasmus+ projektą „Kursai besikuriančioms bendruomenėms”.

Projektas vyks 2 metus. Jo metu bus suorganizuoti 4 kursų pristatymo renginiai įstaigoms ir 3 konferencijos šalies eko bendruomenėms. Europos bendruomenėse (Vokietijoje, Švedijoje, Portugalijoje, Škotijoje) vykstančiuose kursuose dalyvaus 12 dalyvių: ieškos būdų, kaip sukurti tvarų bendruomenės veikimo modelį, dalysis savo patirtimi, mokysis vieni iš kitų.

Pagrindiniai projekto tikslai – pagerinti žinias bendruomenių kūrinio srityje, pritaikyti savo sukauptą gerąją patirtį, pasidalyti ja su kitomis bendruomenėmis ir, remiantis bendra gerąja patirtimi, sukurti tvarų bendruomenės veikimo modelį bei jį pristatyti Lietuvos bendruomenėms. Bendruomenės veikimo modelis apims bendruomenių finansų generavimą, veiklų organizavimą, valdymo mechanizmo struktūravimą, sveikos gyvensenos ugdymą, eko aktualijas ir panašius dalykus. Dalyviai tobulins vadybos, personalo valdymo, bendruomeniškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo, mokymo ir mokymosi procesų organizavimo, anglų kalbos, kultūrines ir kitas žinias bei įgūdžius, dalysis patirtimi.

Pirmasis vizitas į kursus numatytas dar šiemet, rugsėjo mėnesį. Kantriai laukiame pirmųjų dalyvių įspūdžių ir parsivežtų naujienų!