Projektas „Kalnuotės bendruomenės užimtumo bei saviugdos stiprinimas”

2016-07-25T23:28:44+03:00

Projektas "Kalnuotės bendruomenės užimtumo bei saviugdos stiprinimas per organizuotas praktines, pažintines, ugdomąsias veiklas" Projekto tikslas: Sustiprinti Kalnuotės bendruomenę veiklomis, skatinančiomis narių ir vietos gyventojų užimtumą bei saviugdą, sukuriant aplinką pastoviems ir tvariems reiškiniams, vyksiantiems Kalnuotės V kaime, Vilniaus rajone. Projekto uždaviniai: Parengti teritoriją projekto veikloms, bei pagerinti bendro naudojimo gerbūvį sutvarkant bendro naudojimo aikštelę, kelią bei miško sklypą. Apjungti Kalnuotės bendruomenę ir vietos gyventojus, organizuojant praktiškas, ugdomąsias, kultūrines veiklas, įtraukiant savanorius bei vaikų užimtumą. Pristatyti Kalnuotės bendruomenę visuomenei, surengiant bendruomenės veiklų pristatymo renginius, bei parengiant ir įgyveninant viešinimo planą. Sutvarkyti bendro naudojimo kraštovaizdį pagal profesionaliai parengtą planą, įsigyjant daugiamečių augalų ir [...]