Projektas „Kalnuotės bendruomenės užimtumo bei saviugdos stiprinimas per organizuotas praktines, pažintines, ugdomąsias veiklas”

Projekto tikslas:

Sustiprinti Kalnuotės bendruomenę veiklomis, skatinančiomis narių ir vietos gyventojų užimtumą bei saviugdą, sukuriant aplinką pastoviems ir tvariems reiškiniams, vyksiantiems Kalnuotės V kaime, Vilniaus rajone.

Projekto uždaviniai:

 1. Parengti teritoriją projekto veikloms, bei pagerinti bendro naudojimo gerbūvį sutvarkant bendro naudojimo aikštelę, kelią bei miško sklypą.
 2. Apjungti Kalnuotės bendruomenę ir vietos gyventojus, organizuojant praktiškas, ugdomąsias, kultūrines veiklas, įtraukiant savanorius bei vaikų užimtumą.
 3. Pristatyti Kalnuotės bendruomenę visuomenei, surengiant bendruomenės veiklų pristatymo renginius, bei parengiant ir įgyveninant viešinimo planą.
 4. Sutvarkyti bendro naudojimo kraštovaizdį pagal profesionaliai parengtą planą, įsigyjant daugiamečių augalų ir jais apsodinant tam skirtą plotą.

Projekto aprašymas:

Pastaruosius du metus Kalnuotės bendruomenė intensyviai tvarko bendro naudojimo teritoriją (formuoja sklypą, išsikasė vandens telkinį, planuoja kasti antrąjį) tam, kad kuo daugiau bendruomenės renginių vyktų pastovioje, Dorybių žeme vadinamoje vietoje, bei tam, kad bendrumenės gyvenimas taptų patrauklus visiems, juo besidomintiems.

Bendruomenė susiduria su finansinėmis ir kitomis problemomis, kurias išanalizavus ir įvertinus poreikius (bendruomenės susirinkime) nuspręsta inicijuoti asociacijos narių užimtumą ir parengti projektą, kuriame numatėme veiklas, skatinančias prisijungti asociacijos narius prie vietos bendruomenės, kartu naudingai veikti, įsijungti į savanoriškus darbus, įtraukti augančią jaunąją kartą bei šeimos narius, taip padėdami bendruomenei stiprėti ir augti, tapti atvira visuomenei.

Projekto dėka suplanavome veiklas ir numatėme lėšas joms įgyvendinti. Projektui įgyvendinti įtraukėme savanorių (bendruomenės nariai, vietos gyventojai) darbą. Taip pat esame numatę talkas ir perkamas paslaugas, padedančias susitvarkyti bendro naudojimo aikštelę, kelią bei mišką. Be to, projektas apjungs skirtingas bendruomenės narių šeimų kartas, kas paskatins efektyviau planuoti įvairius renginius suaugusiems. Organizuosime vaikų užimtumą seminarų metu, o taip pat vaikų vasaros stovyklą, vyksiančią suaugusių stovyklos metu, pasitelkdami savanorių darbą.

Projekto veiklos:

 1. 3 bendruomenės veiklų pristatymo renginiai. Renginių tikslas – pristatyti savo bendruomenę, dalintis gerąja patirtimi, užmegzti ryšius. Bus pristatomi kvėpavimai, joga, meditacijos, ajurvedinė pirtis, žolininkystė, sveika mityba, keramikos menas.
 2. 5 talkos: pirma ir antra – aikštelės žemių lyginimo, trečia – žolės sodinimo, ktvirta – kelio klojimo skalda, penkta – bendro miško valymo. Talkų tikslas – susitvarkyti bendrabūvio teritoriją, paruošti ją užimtumo veikloms. Į talkas bus kviečiami bendruomenės nariai su šeimomis (bus numatyti darbai vaikams, ugdomas jų darbštumas, bendrystė tiesioginiu pavyzdžiu, kad jie giliau galėtų  pažinti, kuo gyvena jų tėvai, pamatytų ir pajaustų meilę žemei).
 3. Vaikų dienos stovykla „Dorybių žemėj mums būti gera“. Stovyklos tikslas –  suvienyti bendruomenės vaikus, įtraukiant juos į kūrybines, pažintines, eksperimentines veiklas. Kalnuotė – atitolusi nuo miesto, miškinga ir kalvota vieta, kurioje vaikai gali puikia pailsėti nuo miesto šurmulio, pasimėgauti miško gaiva, susipažinti su augalija, kaimo gyventojų kasdienybe, gyvulininkyste, kartu atlikti kūrybines užduotis, eksperimentus su enzimais, vandeniu ir kt. Stovyklos programos trukmė – 10dienų. Stovykla skirta 7-12m vaikams. Maitinimas – atvežamas.

Programos tikslas – suorganizuoti vaikams užimtumą vasaros atostogų metu, sukurti  saugią socialinę bei gamtinę aplinką.

Uždaviniai: vaikai stebės gamtinę aplinką, plėtos gebėjimus ją tyrinėti ir saugoti; vykdys kūrybinius projektus; gebės bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti iškylančias problemas; išmoks saugiai ir produktyviai eksperimentuoti su gamtos ištekliais.

 1. Joninių ir Žolinių švenčių organizavimas. Švenčių tikslas – suartinti bendruomenės narius, skatinti juos turiningai, linksmai ir blaiviai švęsti kartu su šeimomis.
 2. Šeštadieninės rytinės mankštos-kvėpavimai, meditacija, joga. Mankštų-kvėpavimų, jogos tikslas – nusiraminti, susikaupti dienai, įkvėpti saulės energijos, transformuoti ją į sau reikalingą. Mankštas ves Lina Rudaitienė, kvėpavimo seminarų lektorė, bendruomenietė. Jogą ves Giedrė Paršeliūnienė, jogos trenerė. Į mankštas ir jogą kviečiami vaikai, 7 ir daugiau metų amžiaus.
 3. Projekto viešinimas, sukuriant facebook grupę, talpinant straipsnius bei nuotraukas, filmuotą medžiagą į internetinę svetainę bei spaudą.
 4.  Projekto rezultatų pristatymas bendruomenei, aptarimas.

Projekto tęstinumas:

Prisistatymo renginiai padės užmegzti naujus kontaktus tolimesniam bendravimui, pritrauks lėšas bendruomenės stiprinimo veikloms. Vaikų užimtumas ir vasaros stovykla į bendruomenės gyvenimą įtrauks jaunąją kartą, kuri kažkada taps mūsų ateitimi ir tikėtina laikysis tų pačių vertybių, kurias diegsime bendrose ir specialiai vaikams suorganizuotose veiklose. Švenčių organizavimas tikimės taps tradicine, kasmetine suburiančia veikla. Mankštos-kvėpavimai, jogos inicijuos bendras laisvalaikio praleidimo veiklas. Organizuotos talkos paskatins įsitraukti į savanoriškas bendrabūvio teritorijos, kuri taps bendruomenės susibūrimo, laisvalaikio praleidimo vieta, gerinimo ir gražinimo veiklas, o taip pat po truputį formuoti bendrą kraštovaizdį, taip pritaikant bendro naudojimo teritoriją bendruomenės laisvalaikiui, susibūrimams, įvairiems renginiams, o taip pat padarant ją patrauklią vietos gyventojams, bei kitiems bendruomenės organizuojamų veiklų dalyviams.

Projekto metu planuojami savanoriški darbai: talkų organizavimas ir darbas,  renginių scenarijų rašymas, oganizavimas ir pravedimas, stovyklos organizavimas (stovyklavietės paruošimas, budėjimas vaikams stovykloje prižiūrėti), mankštų-kvėpavimų bei jogos užsiėmimai.