Vaikų vasaros stovyklėlė „Dorybių žemėje gyventi gera“ Kalnuotėje kūrėsi spontaniškai, bendruomeniško entuziazmo pagrindu. Ją iniciajavusios Loretos sukurtas veiklos scenarijaus akcentas buvo dorybių paieška gamtoje, savyje ir drauguose, šių dorybių  suvokimas ir įvardijimas.

Stovyklos atidarymui dorybėmis supleveno vaikų rankytėmis išrašyta vėliava. Pasirodo, vaikai be vargo privardijo jų visą puokštę! Stovyklos metu eškojome dorybių atlikdami užduotis miške, taip pat per pasakojimą, vaidinimą, mankštą, keliones pas vietinius gyventojus, maudynes bei laužo kūrenimą, žaidimus, piešimą.

Su dideliu entuziazmu vaikai dalyvavo komandinėse orientacinėse/pažintinėse užduotyse – nardė miško tankmėje, ieškodami plane pažymėtų vietų, rašė užduotis kitai komandai ir vykdė savąsias.  Anot vadovės Loretos, „nuveikėme daug gerų darbų, puikiai bendravome, vienas kitam padėjome, ugdėme Gerumo, Nuoširdumo ir Tiesos dorybes“. Kalniečių sveikam gyvenimo būdui būtina mankšta – svarbu, kad ji būtų smagi ir neatsibostų. Tuo pasirūpino energingoji Loreta.

Nors buvo nelengva suderinti skirtingo amžiaus dalyvių interesus, rodos, kad visi liko patenkinti, gerai, turiningai ir sveikai praleidę laiką. O Kalnuotės žemėje liko vaikų spontaniškumas ir nuoširdi pastanga būti kartu, doriems, geranoriškiems vienas kitam, kaimynams ir gamtai.

Apie stovyklos įspūdžius: https://www.kalnuotesbendruomene.lt/pasiseme-geru-ispudziu-ir-dorybiu/

Foto galerijoje: https://www.kalnuotesbendruomene.lt/dorybiu-zemes-vaikai/.