2017 m. gegužės 6-7 dienomis Kalnuotės bendruomenėje vyko susitikimas-seminaras  su ekobendruomenės „Schloss Tonndorf“ (Vokietija) įkūrėju, Tarptautinio ekobendruomenių tinklo (Global Ecovillage Network) valdybos nariu, ekobendruomenių konsultantu Thomu Meier. Thomas Meier – architektas, prieš 11 metų kartu su bendraminčiais nusprendęs pirkti seną apleistą pilį Pietų Vokietijoje ir čia įkurti ekobendruomenę, apie kurią seniai svajojo.

seminaras-su-thomu-meier-ekobendruomenes
Schloss Tonndorf ekobendruomenės teritorija

Šių mokymų metu Thomas pasidalijo bendruomenių kūrimo patirtimi, pasitelkdamas įvairias praktikas, užduotis, padėjo Kalnuotės bendruomenės nariams pajausti save, kaip bendruomenės narį, suvokti lūkesčius bei problemas, susijusias su  bendruomenės gyvenimu, išgryninti ir sukonkretinti jos viziją.

Thomas pateikė pagrindinius bendruomeninio gyvenimo veiksnius: 1. Ekonominius, 2. Socialinius, 3. Dvasinius. Thomas juos  ne tik išsamiai pristatė, bet ir dalinosi, kaip šie veiksniai sąlygojo Vokietijos ekobendruomenių (įskaitant ir jo įkurtą) kūrimosi procesą, kokius ekonominius modelius renkasi sėkmingai gyvuojančios Vokietijos bendruomenės.

4 žmonių tipai

Ekobendruomenių konsultantas išskyrė keturis tipus žmonių: svajotojai (dreamers), planuotojai (planners), vykdytojai (builders) ir šventėjai (celebrators). Jis akcentavo, kad mes turime visų šių tipų savybių, tačiau viena jų yra stipriausia, aktyviausia. Kalnuotės bendruomenės nariai turėjo nuspręsti, pajausti, kuriai grupei priklauso: ar tiems, kurie brandina pagrindines, bazines bendruomenės idėjas, ar tiems, kurie suplanuoja darbus etapais, ar tiems, kurie nenori laukti, o nori dirbti, ar tiems, kurie pasibaigus darbams suorganizuoja šventes, kuriems rūpi, kad darbo procesas vyktų džiugiai. Kaip Thomas sakė, „labai svarbu pabaigtą, įgyvendintą darbą džiugiai atšvęsti. Tai toks pat svarbus darbinis etapas, kaip ir kiti“.

Tomo bendruomenės istorija

Thomas pasakojo apie tai, jog pirmus metus bendruomenės nariams teko glaustis viename kambaryje prie krosnelės, kad susišildytų, kol vyko remonto darbai (kuriuos patys ir atliko). Juk pilis net septynerius metus buvo apleista. Todėl pačioje pradžioje nebuvo nei tinkamai funkcionuojančio vandentiekio, nei kanalizacijos. Thomas juokavo: „Draugams tada sakiau: „Dabar sunkus metas, tačiau, kai už kelerių metų prisiminsime šį laikotarpį, sakysime, kad tai buvo geri laikai“. Seminaro autorius pabrėžė, kad svarbiausias ir kertinis bendruomenės įsikūrimo momentas yra „šuolio padarymas“ (make a jump) – iš esamos realybės persikelti gyventi į bendruomenę.

Thomas ne tik dosniai dalijosi savo patirtimi bei žiniomis apie ekobendruomenių kūrimą, gyvenimą, Vokietijos ekobendruomenių subtilybes, bet ir kvietė Kalnuotės ekobendruomenės narius išgryninti savo asmeninius bei bendruomeninius gyvenimo kartu tikslus, misiją, susivokti apie galimus (esamus) iššūkius bendruomenės gyvenimo kelyje, žaidimų forma padėjo nors trumpai „gyvai“ išgyventi, ką reiškia gyventi bendruomenėje. Tai padaryti padėjo užduotis su instrumentais.

Bendruomenė – simfoninis orkestras

Įsivaizduokite, kad esate kažkoks instrumentas. Grokite juo! Visi „instrumentai“ pradeda groti vienu metu – kas smuiku, kas violončele, kas fleita, kas būgnais, o kas – fortepijonu. Kai visi (atskiri individai) nesusiderinę tiesiog groja savo muziką, yra kakofonija, kurios sunku klausyti. Tačiau, kai pradėjo groti po vieną, ir paskui po vieną prisijungdavo kiti instrumentai (individai) ĮSIKLAUSYDAMI Į KITĄ, į jo muziką, gimė gražus, daug harmoningesnis, vientisesnis kūrinys. Taip ir gyvenant bendruomenėje – svarbu įsiklausyti į kitą, į jo asmeninę „muziką“, stengtis ją išgirsti, palaikyti, padėti jam atsiskleisti. Ir tai tiesiogiai daro įtaką sėkmingam bendruomenės vystymuisi.

Šis žaidimas taip pat padėjo suvokti ir transformuoti dažnam kylančią baimę – prarasti savo esatį gyvenant su kitais. Taip, skambant įvairiausių instrumentų muzikai, gali nebegirdėti savosios, tačiau visada gali išeiti į centrą ir užgroti pasauliui taip, kaip niekada negrojai. O kiti – draugai, bendraminčiai, bendruomenės nariai – padės jai dar labiau išsiskleisti ir galbūt iš to gims tikra simfonija?

Taigi kuriame Kalnuotės simfoniją :)

2017-05-06 bendruomenės seminaras Kalnuotėje vyksta jaukiai
2017-05-06 bendruomenės seminaras Kalnuotėje - bendraujame