Kokias organizacijas vienija GEN?

Ekobendruomenių idėja vienaip ar kitaip yra gyva ir realizuojama siauresniame ar platesniame areale. Kalbamuoju metu gana stipri yra ekobendruomenių asociacija GEN (Global Ecovillage Network), įkurta 1991 m. Danijoje kaip labdaringa organizacija Gaia Trust. Vėliau ši organizacija palaipsniui plėtėsi, keitėsi jos pavadinimas, kol pagaliau tapo toks, koks yra dabar. Asociacijos nariai yra ekomiestai (tokie, kaip Aurovillis pietų Indijoje ar Damanhuro bendruomenė Italijoje); ekokaimai (tokie kaip Gaia Ascociación Argentinoje ir Huehuecoyotl Meksikoje); švarios kultūros miestai (tokie kaip Crystal Waters, Queenslandas Australijoje ar Cochabamba Bolivijoje, Barus Brazilijoje); miesto atsinaujinimo projektai (kaip Los Angeles ekomiestelis ir Christiania Kopenhhagoje); edukacijos centrai  (Findhorn Foundation Škotijoje, Alternatyvių technologijų centras Velse, Ekokaimų mokymų centras Tennesee).

Kuo stipri ekobendrija plačiąja prasme?

Nuo senų senovės žmonės išlikdavo pirmiausia susiburdami į grupes – dėl maisto ir saugumo. Laikui bėgant šis poreikis išliko, tačiau kur kas stipresnis tapo moralinio ir kultūrinio bendrumo poreikis. Šia prasme verta paminėti organizacijas, siekiančias didinti atvirumą visuomenėje, įtraukti į  bendrą veiklą naujų žmonių, keliančias  įdomių idėjų: tai Tvarios energijos jaunimo tinklas (Sustainable Energy Youth Network), tarsi bendruomenė bendruomenėje, idėjų ir ryšių generatorius, bei SEYN jaunimo platforma, skirtą mokymams, dalijimuisi idėjomis, ryšiais, bendrai veiklai.

Pagrindinės GEN nuostatos

VIZIJA – ši asociacija, globodama atskirus žmones ir eko bendruomenes, planuoja perspektyvią bendrą ateitį vilties ir tarptautinio solidarumo pasaulyje.

MISIJA – kaip tvirtas, tarptautinis aljansas GEN teikia informaciją, priemones ir pasaulinę sklaidą plėsdama tinklą ir savo pavyzdžiu bei principais stengdamasi suburti ekobendruomenes visoje planetoje.

PAPLITIMO AREALAS: http://gen.ecovillage.org/en/projects/map. GEN atstovybių yra kiekviename žemyne, pradedant Europa, baigiant Okeanija. Visas jas sieja tie patys tikslai, nors skiriasi įkūrimo datos ar kai kurie regioniniai ypatumai.

Asociacijos tikslai

 1. Siūlyti individualų tobulėjimą / mokymąsi įvairiais gyvenimo atvejais ir dalytis gerąja patirtimi su ekobendruomenių tinklu ir pasaulio organizacijomis.
 2. Stiprinti žmogaus teises, spręsti konfliktines situacijas, siekiant tarpkultūrinio bendradarbiavimo  ir sutarimo.
 3. Stiprinti globalią aplinkos apsaugą, plečiant tarptautinį bendradarbiavimą, kuriant projektus.
 4. Stiprinti aktyvią partnerystę ir bendruomenių plėtrą koordinuojant regiono ekobendruomenių tinklą, siekiant platesnio visuomenės ir valdžios atstovų pripažinimo bei didinti būties stabilumą.

Strateginiai tikslai

 1. Puoselėti taikos ir solidarumo bendrystę.
 2. Įpinti į ekobendruomenių gyvenimą savos bendruomenės savitumą.
 3. Teikti konsultavimo ir švietimo paslaugas darniam vystymuisi.
 4. Siekti ekokaimų sklaidos, suteikti jiems paramą.
 5. Taikyti ir skleisti ekokaimų idėją, kaip padedančią spręsti socialines problemas.
 6. Kurti ir stiprinti strateginius aljansus.
 7. Didinti ekonominį stabilumą, siekiant sukurti geresnę ateitį.

Kaip prisijungti?

 GEN puslapyje nurodoma, kad galima registruoti savo ekoprojektą, sukeliant duomenis į bazę ir aprašant savo tikslus bei misiją: http://gen.ecovillage.org/en/page/add-your-project-gen-database

Partneriai

Plėsdama savo tinklą, GEN įgyja ir partnerių.

Šiuo metu tai ECOLISE, GAIA EDUCATION, GAIA TRUST, SIRCLE PROJECT.

Šaltiniai:

http://gen.ecovillage.org/en/about

http://seynetwork.eu/news-posts/8567/